دانلود آهنگ جدید

احساسم... - عشق؟؟؟مگه داریم!!!!
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

احساسم را تسخیرنگاهت کرده ای‎
واژه واژه شعرهایم‎ شده ای
امروز به افتخار تو
ازتو
ازاحساس عاشقانه باتوبودن مینویسم‎
تاشاید بخوانی و لبخند بزنی
و باز‎بگویی توهنوزدیوانه ای ‎ومن عاشق همین دیوانگیهایت شدم...

 

م ‎
تاریخ : چهارشنبه 93/3/14 | 1:28 عصر | نویسنده : mobina nazifi | نظر

  • paper | بند باز | ری شاپ